Arizona seks how to write online dating email

Burası, Müslüman Dünyanın nesillerdir akıllarına ve Kuran’ın mesajına ihanet ederek işledikleri adaletsizlik, despotluk, batıl inançlar, kadın düşmalığı, gericilik ve cahilliğe karşı mücadele için İslamı (Tanrı’ya Teslimiyeti) anlayış ve uygulamada reforma teşvik eden tektanrıcıların evi konumundadır.

Bu site, Allah dilerse, din ve siyaset alanında bir değişim modeline doğru etkinliklerimizde eşgüdüm, iletişim ve düzenleme sağlayan bir zemin olarak hizmet edecektir.

Peygamberin 30 erkeğin cinsel gücüne sahip oluşundan, sahabenin kadınlarına koşarken orgazm oluşlarına kadar…

Arizona seks-2Arizona seks-20Arizona seks-9

Sakal bırakmanın ve sarık sarmanın faziletinden, kabak sevmemenin peygambere hakaret sayılmasına kadar…

Bu “mişna”ları kabul etmeyenler sapık ve mürted (dinden dönenler) olarak damgalanmışlar ve hatta işkenceler altında katledilmişlerdir.

Ebu Hanife, hadis uydurukçularının gazabına uğrayan ve Emevi ve Abbasi zalimlerinin işkencehanelerinde çile çeken mazlumlardan sadece birisidir.

Peygambere uymanın hadis kitaplarına uymakla eş anlamlı oluşundan, hadislerin ayetleri iptal edebileceği küstahlığına kadar…

Profesyonel din adamları, insanları Kuran’dan uzaklaştırmak için Kuran’ın zor, anlaşılmaz ve mücmel olduğu yalanını yüzyıllarca empoze ettiler.